Πολίτες και Πολιτική

Advancing democratic transparency and citizen’s rights in Europe and beyond.

Αναπτυξιακό Μοντέλο

Paying due attention to the economy and growth, which can be humane and sustainable, or not.

Κλιματική Αλλαγή

Understanding and addressing the foremost challenge to people and planet of our times.

Πολιτικό Σύστημα και Μεταρρυθμίσεις

Exploring the current and alternative systems of democratic governance towards the ultimate objective of universal wellbeing.

Διεθνείς Προκλήσεις

Ασφάλεια και Άμυνα

Reflecting on peace and stability in Europe, its south and eastern neighbourhood, and the broader world.

Πρόσφατες Δραστηριότητες

Seeking exile in your own country

Future action on citizen’s involvement

Policies & Challenges after the Paris Agreement

Piraeus, Development & Investments

Marxism & Trotskyism in Greece

Common Security & Defence Policy

Η ομάδα μας

Ευρωπαϊκός Δήμος

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣ

Εγγραφείτε για ενημέρωση